Sign up
ช้อปตามยี่ห้อ

CALVIN KLEINผลิตภัณฑ์แต่งหน้า

มีผลทันที
ราคาทั้งหมดได้รวม "ภาษีในเมืองไทยทั้งหมด" และค่าจัดส่งฟรีถึงบ้าน/ที่ทำงานของคุณ (เฉพาะบำรุงผิวและแต่งหน้าเท่านั้น) โดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะการส่งได้
ราคาแนะนำขายปลีกสกุลดอลล่าร์สหรัฐ / ยูโร ราคาแนะนำขายปลีกแปลงเป็นสกุลเงิน บาท
CALVIN KLEIN
ใส่รถเข็นสินค้า

CALVIN KLEIN - คิ้วและขอบตา

กลับสู่ด้านบน
611.50฿
ประหยัด9%
554.50฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
VIEW COLOR OPTIONS ฟรีบริการจัดส่ง
611.50฿
ประหยัด9%
554.50฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
688.00฿
ประหยัด19%
554.50฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
VIEW COLOR OPTIONS ฟรีบริการจัดส่ง

CALVIN KLEIN - ปรับสีผิว

กลับสู่ด้านบน
2,255.00฿
ประหยัด53%
1,070.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง

CALVIN KLEIN - แป้งแต่งหน้า

กลับสู่ด้านบน
994.00฿
ประหยัด52%
478.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
1,299.50฿
ประหยัด12%
1,146.50฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
1,223.00฿
ประหยัด59%
497.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
VIEW COLOR OPTIONS ฟรีบริการจัดส่ง
1,223.00฿
ประหยัด59%
497.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
1,337.50฿
ประหยัด50%
669.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
1,414.00฿
ประหยัด61%
554.50฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
VIEW COLOR OPTIONS ฟรีบริการจัดส่ง
พิเศษเฉพาะผู้ซื้อตอนนี้เท่านั้น
554.50฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
พิเศษเฉพาะผู้ซื้อตอนนี้เท่านั้น
554.50฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
1,414.00฿
ประหยัด59%
573.50฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
1,414.00฿
ประหยัด59%
573.50฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
1,414.00฿
ประหยัด59%
573.50฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
1,414.00฿
ประหยัด59%
573.50฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง

CALVIN KLEIN - รองพื้น

กลับสู่ด้านบน
พิเศษเฉพาะผู้ซื้อตอนนี้เท่านั้น
611.50฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
พิเศษเฉพาะผู้ซื้อตอนนี้เท่านั้น
554.50฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
955.50฿
ประหยัด52%
459.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
VIEW COLOR OPTIONS ฟรีบริการจัดส่ง
955.50฿
ประหยัด52%
459.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
955.50฿
ประหยัด52%
459.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
1,261.50฿
ประหยัด45%
688.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
VIEW COLOR OPTIONS ฟรีบริการจัดส่ง
พิเศษเฉพาะผู้ซื้อตอนนี้เท่านั้น
688.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
พิเศษเฉพาะผู้ซื้อตอนนี้เท่านั้น
688.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
พิเศษเฉพาะผู้ซื้อตอนนี้เท่านั้น
688.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
พิเศษเฉพาะผู้ซื้อตอนนี้เท่านั้น
688.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
พิเศษเฉพาะผู้ซื้อตอนนี้เท่านั้น
688.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
1,376.00฿
ประหยัด50%
688.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
VIEW COLOR OPTIONS ฟรีบริการจัดส่ง
1,376.00฿
ประหยัด50%
688.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
1,376.00฿
ประหยัด50%
688.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
1,376.00฿
ประหยัด50%
688.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
1,337.50฿
ประหยัด54%
611.50฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
VIEW COLOR OPTIONS ฟรีบริการจัดส่ง
1,337.50฿
ประหยัด54%
611.50฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
1,337.50฿
ประหยัด54%
611.50฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
1,261.50฿
ประหยัด58%
535.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
VIEW COLOR OPTIONS ฟรีบริการจัดส่ง
พิเศษเฉพาะผู้ซื้อตอนนี้เท่านั้น
535.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
1,261.50฿
ประหยัด11%
1,127.50฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
VIEW COLOR OPTIONS ฟรีบริการจัดส่ง
1,261.50฿
ประหยัด59%
516.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
1,261.50฿
ประหยัด59%
516.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
1,261.50฿
ประหยัด59%
516.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
1,261.50฿
ประหยัด59%
516.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง

CALVIN KLEIN - ลิปคัลเลอร์

กลับสู่ด้านบน
764.50฿
ประหยัด20%
611.50฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
VIEW COLOR OPTIONS ฟรีบริการจัดส่ง
650.00฿
ประหยัด15%
554.50฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
VIEW COLOR OPTIONS ฟรีบริการจัดส่ง
650.00฿
ประหยัด50%
325.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
พิเศษเฉพาะผู้ซื้อตอนนี้เท่านั้น
344.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
573.50฿
ประหยัด43%
325.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
VIEW COLOR OPTIONS ฟรีบริการจัดส่ง
573.50฿
ประหยัด43%
325.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
573.50฿
ประหยัด17%
478.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
VIEW COLOR OPTIONS ฟรีบริการจัดส่ง
650.00฿
ประหยัด44%
363.50฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
VIEW COLOR OPTIONS ฟรีบริการจัดส่ง
650.00฿
ประหยัด44%
363.50฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
650.00฿
ประหยัด44%
363.50฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
650.00฿
ประหยัด44%
363.50฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
650.00฿
ประหยัด44%
363.50฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
650.00฿
ประหยัด44%
363.50฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
650.00฿
ประหยัด44%
363.50฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
650.00฿
ประหยัด44%
363.50฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
650.00฿
ประหยัด44%
363.50฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
650.00฿
ประหยัด44%
363.50฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
650.00฿
ประหยัด44%
363.50฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
650.00฿
ประหยัด44%
363.50฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
650.00฿
ประหยัด53%
306.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
650.00฿
ประหยัด44%
363.50฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
650.00฿
ประหยัด53%
306.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
650.00฿
ประหยัด53%
306.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
650.00฿
ประหยัด53%
306.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
650.00฿
ประหยัด53%
306.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
726.50฿
ประหยัด53%
344.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
VIEW COLOR OPTIONS ฟรีบริการจัดส่ง
พิเศษเฉพาะผู้ซื้อตอนนี้เท่านั้น
344.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
พิเศษเฉพาะผู้ซื้อตอนนี้เท่านั้น
344.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
พิเศษเฉพาะผู้ซื้อตอนนี้เท่านั้น
344.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
พิเศษเฉพาะผู้ซื้อตอนนี้เท่านั้น
344.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
พิเศษเฉพาะผู้ซื้อตอนนี้เท่านั้น
344.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
726.50฿
ประหยัด55%
325.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
726.50฿
ประหยัด18%
592.50฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
VIEW COLOR OPTIONS ฟรีบริการจัดส่ง
726.50฿
ประหยัด18%
592.50฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
VIEW COLOR OPTIONS ฟรีบริการจัดส่ง
726.50฿
ประหยัด24%
554.50฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
VIEW COLOR OPTIONS ฟรีบริการจัดส่ง
726.50฿
ประหยัด58%
306.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
726.50฿
ประหยัด58%
306.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
726.50฿
ประหยัด55%
325.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
726.50฿
ประหยัด55%
325.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง

CALVIN KLEIN - ลิปไลเนอร์

กลับสู่ด้านบน
611.50฿
ประหยัด9%
554.50฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
VIEW COLOR OPTIONS ฟรีบริการจัดส่ง

CALVIN KLEIN - มาสคาร่า

กลับสู่ด้านบน
611.50฿
ประหยัด50%
306.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
611.50฿
ประหยัด16%
516.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
VIEW COLOR OPTIONS ฟรีบริการจัดส่ง

CALVIN KLEIN - สีทาปาก

กลับสู่ด้านบน
573.50฿
ประหยัด17%
478.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
VIEW COLOR OPTIONS ฟรีบริการจัดส่ง

CALVIN KLEIN - สีเปลือกตา

กลับสู่ด้านบน
688.00฿
ประหยัด17%
573.50฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
VIEW COLOR OPTIONS ฟรีบริการจัดส่ง
726.50฿
ประหยัด55%
325.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
VIEW COLOR OPTIONS ฟรีบริการจัดส่ง
726.50฿
ประหยัด55%
325.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
726.50฿
ประหยัด55%
325.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
688.00฿
ประหยัด50%
344.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
VIEW COLOR OPTIONS ฟรีบริการจัดส่ง
688.00฿
ประหยัด25%
516.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
VIEW COLOR OPTIONS ฟรีบริการจัดส่ง
พิเศษเฉพาะผู้ซื้อตอนนี้เท่านั้น
344.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
688.00฿
ประหยัด56%
306.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
พิเศษเฉพาะผู้ซื้อตอนนี้เท่านั้น
344.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
พิเศษเฉพาะผู้ซื้อตอนนี้เท่านั้น
344.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
พิเศษเฉพาะผู้ซื้อตอนนี้เท่านั้น
344.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
พิเศษเฉพาะผู้ซื้อตอนนี้เท่านั้น
344.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
พิเศษเฉพาะผู้ซื้อตอนนี้เท่านั้น
344.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
688.00฿
ประหยัด56%
306.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
พิเศษเฉพาะผู้ซื้อตอนนี้เท่านั้น
344.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
พิเศษเฉพาะผู้ซื้อตอนนี้เท่านั้น
344.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
พิเศษเฉพาะผู้ซื้อตอนนี้เท่านั้น
344.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
688.00฿
ประหยัด56%
306.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง

CALVIN KLEIN - Eye Color

กลับสู่ด้านบน
841.00฿
ประหยัด20%
669.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
VIEW COLOR OPTIONS ฟรีบริการจัดส่ง
650.00฿
ประหยัด21%
516.00฿
(ลดพิเศษ 10% เมื่อ checkout)
ADD TO CART ฟรีบริการจัดส่ง
Discount perfume, cosmetics, skincare with worldwide free shipping by StrawberryNet (USA)

ผลิตภัณฑ์แต่งหน้า

คลิ๊กตัวอักษรค้นหาแบรนด์
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #