Strawberry is not an official or authorized Chanel distributor and does not obtain its product directly from Chanel.

มีผลทันที

ราคาทั้งหมดได้รวม "ภาษีในเมืองไทยทั้งหมด" และค่าจัดส่งฟรีถึงบ้าน/ที่ทำงานของคุณ (เฉพาะบำรุงผิวและแต่งหน้าเท่านั้น) โดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะการส่งได้

ทิป: ใช้ แสดงปุ่มเมนูด้านล่าง สำหรับตัวเลือกการเรียกดู ซ่อนข้อความนี้
ชุด & เซ็ต - ชาแนล 
น้ำหอมผู้หญิง - ชาแนล  

 


 


 

  
  

 


 


 

  
  

 


 


 

  
  

 


 


 

  
  

 


 


 

  
  

 


 


 

  
  

 


 


 

  
  

 


 


 

  
  

 

อาบน้ำ & บำรุงผิว - ชาแนล  

 


 


 

  
  

 


 


 

  
  

 


 


 

  
  

 


 
กลับสู่ด้านบน
เมนู
–  SHOP BY CATEGORY
–  SHOP BY COLLECTION